Podejmowanie wyzwań związanych ze wzrostem, bezpieczeństwem i stabilnością

Watch the Replay

Embedded thumbnail for Podejmowanie wyzwań związanych ze wzrostem, bezpieczeństwem i stabilnością
Watch in:

Podejmowanie wyzwań związanych ze wzrostem, bezpieczeństwem i stabilnością

Follow the event on Twitter #ResilientFuture

- Watch in English -

W swoim przemówieniu "Podejmowanie wyzwań związanych ze wzrostem gospodarczym, bezpieczeństwem i stabilnością" Prezydent Malpass omówi, w jaki sposób konflikty, COVID-19 i zmiany klimatyczne stworzyły bezprecedensowe wyzwania dla krajów rozwijających się, dotykając najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych ludzi i społeczności. Prezydent podkreśli, że wychodzenie z kryzysu i długofalowy rozwój wymagają transformacji gospodarczej, inwestycji w kapitał ludzki oraz bezpieczeństwa i stabilności, wspieranych przez społeczność międzynarodową.  

Przemówienie będzie transmitowane na żywo z Polski, kraju, który przyjął ponad 2,3 mln ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną.  

Obejrzyj wydarzenia publiczne Grupy Banku Światowego
Odwiedź oficjalną stronę Wiosennych Spotkań 2022
Odwiedź stronę internetową Grupy Banku Światowego

Mówcy  

Moderator

About the Spring Meetings 2022

The Spring Meetings bring together leaders from government, business, international organizations, and civil society, along with a diverse group of experts, to discuss global challenges and the path ahead. Join us and participate in our virtual events dedicated to international development.

Apr. 12: Addressing Challenges
Apr. 19: Responding to Global Shocks
Apr. 20: Opening Press Conference
Apr. 20: The Digital Revolution
Apr. 21: Financing Climate Action
Apr. 22: Fragility
Apr. 22: Subsidies and Trade
Apr. 23: Human Capital

We are streaming in English, Arabic, French and Spanish.