Shoko Ishikawa

Trưởng đại diện của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam

Shoko Ishikawa là Trưởng đại diện của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam (từ tháng 5/2013). Bà chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược cho các hỗ trợ của UN Women cho Việt Nam thực hiện các cam kết về Bình đẳng giới.

Trước đó, bà quản lý các hoạt động hỗ trợ Myanmar của UN Women trong hai năm 2012/2013 khi đang đảm nhiệm cương vị Giám đốc dự án vùng của Văn phòng UN Women tại Châu Á và Thái Bình Dương. Bà cũng là Quyền đại diện của Văn phòng vùng từ tháng 12/2011 đến tháng 8 năm 2012.

Shoko Ishikawa bắt đầu tham gia Liên Hiệp Quốc với vai trò là cán bộ chương trình cho Quỹ Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNIFEM) – Văn phòng Tiểu vùng tại Bangkok, quản lý các dự án tại Campuchia, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan về tăng quyền phụ nữ. Bà cũng đã làm việc tại Văn phòng Trung ương UNIFEM tại New York với vai trò cán bộ chương trình Châu Á Thái Bình Dương trước khi quay về Bangkok năm 2007 để quản lý Chương trình thúc đẩy việc thực hiện Công Ước Liên Hiệp Quốc về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) tại 7 nước trong khu vực với các hoạt động tăng cường khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy bình đẳng giới, tiếp cận công lý cho phụ nữ và xây dựng năng lực các quốc gia về lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các mục tiêu về Bình đẳng giới.

Bà Ishikawa có bằng cấp Thạc sỹ về Nghiên cứu phát triển quốc tế tại trường Đại học George Washington.