This page in

  • English
  • Français
  • Español
  • العربية

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa là Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, bà còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành viên của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là thành viên của Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương.

Bà tốt nghiệp Đại họcTổng hợp, chuyên ngành văn học; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành xã hội học; có bằng tốt nghiệp chương trình cao cấp về quản lý nhà nước và lý luận chính trị và có bằng Thạc sĩ về quản lý giáo dục. Bà đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về xoá đói giảm nghèo và được nhận Huy chương vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam, vì sự nghiệp dân số, giáo dục và giải phóng phụ nữ.