Đỗ Thùy Dương

Giám đốc điều hành Công ty CP Hội tụ Nhân tài TalentPool

Đỗ Thùy Dương là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành Công ty CP Hội tụ Nhân tài TalentPool với trách nhiệm hỗ trợ các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong công tác tư vấn - đào tạo. 6 năm vừa qua, Dương đã lãnh đạo TalentPool hỗ trợ các khách hàng của mình trên con đường xây dựng năng lực cốt lõi trong lãnh đạo, quản lý và cải thiện hiệu suất nhân viên.

Với kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và cố vấn trong và ngoài nước, Dương cũng đã góp phần không nhỏ trong việc mang văn hóa huấn luyện và cố vấn tới Việt Nam thông qua TalentPool, các khách hàng của mình và các cộng đồng lớn hơn. Dương là diễn giả thường xuyên trong các chương trình sinh viên và các diễn đàn khởi nghiệp. Cô luôn truyền cảm hứng cho mọi người và mong muốn họ thấy được tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo đối với một Việt Nam phát triển bền vững hơn.

Việcđã lập gia đình và có ba cậu con trai không ngăn cản Dương trở thành một nữ doanh nhân thành công và tác nhân thay đổi tại Việt Nam. Hiện cô đang làm luận văn tiến sĩ với mục đích khám phá những tác nhân cốt lõi tạo nên một nữ doanh nhân thành công, từ đó có thể giúp đỡ những phụ nữ khác trên con đường của họ.